Przelewy lokalne w PLN obsługiwane przez ZEN

Pytanie

Jakie przelewy lokalne w PLN (Polski Złoty) obsługuje ZEN? Co to jest przelew ELIXIR?

Odpowiedź

ZEN obsługuje lokalne przelewy PLN za pośrednictwem systemu ELIXIR. Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR nie są jeszcze obsługiwane i są rozliczane tak, jak standardowe przelewy ELIXIR.

Przelewy ELIXIR dostępne są dla:

  • Klientów posiadających obywatelstwo polskie, zweryfikowanych za pomocą polskiego dowodu osobistego lub paszportu
  • Klientów posiadających obywatelstwo ukraińskie, zweryfikowanych za pomocą polskiej karty pobytu.

Jeżeli Twoje konto zostało zweryfikowane innym dokumentem lub posiadasz inne obywatelstwo, niewymienione powyżej, polski numer konta nie będzie dostępny. Jeśli posiadasz wymagane dokumenty i obywatelstwo, możesz zaktualizować dane na swoim koncie.

ELIXIR to powszechnie stosowany w Polsce system elektronicznych przelewów pieniężnych. Umożliwia on bezpieczne i wydajne przelewy pieniężne między różnymi bankami i instytucjami finansowymi w kraju. Przelewy ELIXIR są zwykle używane do płatności i transakcji lokalnych i są powszechnie wykorzystywane do różnych celów, takich jak przelewy wynagrodzeń, płatności rachunków i inne transakcje finansowe.
Przelewy Elixir zazwyczaj wymagają jednego dnia roboczego, aby środki zostały zaksięgowane na koncie odbiorcy.

Zobacz też: Przelewy międzynarodowe obsługiwane przez ZEN.

Czy ten artykuł był pomocny?