Otrzymałem/am wiadomość "Musimy zamknąć Twoje konto"

Pytanie

Dlaczego zamykacie moje konto? Jaki jest powód zamknięcia konta?

Odpowiedź

W następstwie wyników regularnego przeglądu aktywności na koncie użytkownika możemy podjąć decyzję o trwałym zamknięciu konta zgodnie z Warunkami ZEN dla Użytkowników Indywidualnych. W przypadku podjęcia decyzji o terminacji konta, użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą elektroniczną. Rozumiemy, że możesz mieć inne oczekiwania, ale podjęta decyzja jest ostateczna.

W powyższej wiadomości e-mail zazwyczaj podajemy powód zamknięcia konta (konkretna sekcja Warunków ZEN dla Użytkowników Indywidualnych). Najczęstsze powody to:

  • instalacja aplikacji do zdalnego zarządzania urządzeniami (np. AnyDesk, TeamViewer),
  • otwarcie konta w ZEN na prośbę innych osób,
  • instalacja i korzystanie z aplikacji ZEN na urządzeniach innych osób,
  • korzystanie z indywidualnego konta ZEN do celów związanych z działalnością gospodarczą,
  • inne istotne naruszenie naszych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Zgodnie z naszym regulaminem i obowiązującym prawem, w niektórych przypadkach powód zamknięcia konta niestety nie może zostać ujawniony.

Czy ten artykuł był pomocny?