"Wartość wszystkich rachunków" w aplikacji ZEN

Pytanie

Czym jest "Wartość wszystkich rachunków" w aplikacji ZEN? Jakie kursy walut są używane do wyświetlania wartości wszystkich rachunków?

Odpowiedź

W ZEN korzystasz z jednego konta dla 28 walut, w tym EUR, GBP, USD i PLN. Sam/a wybierasz, w jakiej walucie chcesz wykonywać przelewy lub płacisz walutami obcymi w zagranicznych sklepach. Pieniądze możesz wymieniać błyskawicznie, po najniższych kursach na rynku.

Na stronie portfela w aplikacji ZEN możesz zobaczyć przybliżoną wartość rachunków we wszystkich walutach. Średnie kursy wymiany są używane do pokazania wartości wszystkich rachunków i nie bierzemy pod uwagę kursów weekendowych. Należy pamiętać, że kursy wymiany są aktualizowane co kilka sekund, więc mogą występować różnice między wartością wszystkich kont a kursami wymiany wyświetlanymi na ekranach wymiany walut. Dokładne saldo kwoty w każdej walucie jest wskazane na ikonach dla każdego konta.

Czy ten artykuł był pomocny?