Zarządzanie dostępem do konta ZEN Business dla przedstawicieli firmy

Pytanie

Jak dodać dostęp nowej osoby do konta ZEN Business mojej firmy? Kto może być przedstawicielem mojej firmy? Jak zmienić lub usunąć przedstawiciela z konta ZEN Business mojej firmy?

Odpowiedź

Aby zarządzać przedstawicielami mającymi dostęp do konta ZEN Business po jego założeniu, konieczny będzie kontakt z Obsługą Klienta ZEN. Przedstawiciele mogą mieć:

 1. Pełny dostęp do konta ZEN Twojej firmy, który zawiera:
  • Dostęp do sald rachunków,
  • Wykonywanie przelewów,
  • Wymiana walut,
  • Zamawianie i zarządzanie kartami,
  • Pobieranie potwierdzeń transakcji,
  • Generowanie wyciągów,
  • Zarządzanie odbiorcami przelewów.
  • Listy płatności (Bramka Płatności ZEN),
  • Generowanie raportów (Bramka Płatności ZEN),
  • Inicjowanie zwrotów (Bramka Płatności ZEN),
  • Zarządzanie ustawieniami sklepu (Bramka Płatności ZEN).
 2. Tylko dostęp do Bramki Płatniczej ZEN (jeśli Bramka Płatnicza jest włączona na Twoim koncie), który zawiera:
  • Listy płatności,
  • Generowanie raportów,
  • Inicjowanie zwrotów,
  • Zarządzanie ustawieniami sklepu.

Przedstawicielem firmy może być każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do reprezentowania spółki, zarówno jako Członek Zarządu, jak i na podstawie pełnomocnictwa. Dyrektor Generalny firmy (CEO) nie musi być jej przedstawicielem w ZEN. Należy zaznaczyć, że bycie Ostatecznym Beneficjentem Rzeczywistym (UBO) nie uprawnia do reprezentowania firmy.

Kontaktując się z zespołem wsparcia ZEN, prosimy o poinformowanie, jakiego rodzaju przedstawiciela chcesz dodać.

Zarządzaj przedstawicielami z pełnym dostępem do konta ZEN

Aby dodać, edytować lub usunąć przedstawicieli posiadających pełny dostęp do konta ZEN Business Twojej firmy, przygotuj dla każdego przedstawiciela poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko,
 • E-mail,
 • Numer telefonu wraz z prefiksem kraju,
 • Pełnomocnictwo potwierdzające prawo przedstawiciela do podejmowania określonych działań, transakcji lub umów z ZEN.COM w imieniu Spółki (np. do otwarcia konta, do dokonywania transakcji, do uzyskania karty debetowej, do uzyskania prawa dostępu do konta). Dokument musi być poświadczony urzędowo (np. przez notariusza) lub apostillowany.
Zarządzaj przedstawicielami z ograniczonym dostępem wyłącznie do bramki płatności ZEN
Aby dodać, edytować lub usunąć przedstawicieli mających dostęp wyłącznie do bramki płatności ZEN, przygotuj dla każdego przedstawiciela poniższe informacje:
 • Imię i nazwisko,
 • E-mail,
 • Numer telefonu wraz z prefiksem kraju.

Ważne

Pamiętaj, aby nigdy nie wysyłać skanów ani zdjęć dokumentów tożsamości (paszportów, dowodów osobistych itp.) za pośrednictwem czatu lub e-maila! Jeżeli konieczna będzie dodatkowa weryfikacja tożsamości, Zespół Obsługi Klienta ZEN przygotuje dla Ciebie bezpieczny kanał weryfikacji.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy zawsze gotowi:

Czy ten artykuł był pomocny?