Usuwanie danych osobowych z ZEN

Pytanie

Jak długo ZEN przechowuje moje dane osobowe? Jak mogę usunąć wszystkie moje dane z ZEN?

Odpowiedź

Jako instytucja finansowa mamy prawny obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wymaga to od nas przechowywania informacji o Tobie i Twoich transakcjach przez okres 8 lat. Zapewniamy, że nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to wymagane prawem.

Masz prawo do usunięcia części lub wszystkich swoich danych osobowych. Pod warunkiem, że nie mamy żadnego stałego, zgodnego z prawem powodu do dalszego przetwarzania lub przechowywania Twoich Danych Osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoją prośbę. W niektórych przypadkach nie możemy usunąć wszystkich Twoich danych osobowych. W takich przypadkach wynikałoby to z faktu, że musimy przechowywać Twoje Dane Osobowe ze względu na warunki umowy lub przepisy prawa.

Z powyższego prawa możesz skorzystać po skontaktowaniu się pisemnie z nami oraz po potwierdzeniu ważności Twojej tożsamości. Taki pisemny wniosek należy zgłosić do nas osobiście pod adresem naszej siedziby, listem zwykłym lub pocztą elektroniczną na adres: dpo@zen.com.

Twój wniosek zostanie zaakceptowany lub odrzucony, podając przyczyny odmowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia żądania z zachowaniem naszych zasad wewnętrznych i RODO. Powyższy termin może zostać przedłużony o 30 dni kalendarzowych za uprzednim powiadomieniem, jeżeli żądanie dotyczy szerokiego zakresu Danych Osobowych lub innych żądań rozpatrywanych jednocześnie. Odpowiedź zostanie udzielona w formie wybranej przez Ciebie jako osobę składającą wniosek.

Pełna treść naszej Polityki Prywatności dostępna jest pod tym linkiem.

Czy ten artykuł był pomocny?