Zarządzanie zapisanymi odbiorcami przelewów

Pytanie

Jak dodać, edytować lub usunąć zapisanego odbiorcę przelewu, aby przyspieszyć zlecanie przelewów?

Odpowiedź

Aby dowiedzieć się jak dodać, edytować lub usunąć zapisanego odbiorcę przelewu, rozwiń wybraną sekcję poniżej:

Dodawanie nowego odbiorcy

Aby dodać nowego zapisanego odbiorcę dla przyszłych przelewów ze swojego konta wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do aplikacji ZEN.
 2. Przejdź do ekranu głównego po lewej stronie i kliknij walutę, którą chcesz wysłać.
 3. Naciśnij przycisk "Przelew".

 4. Wybierz rodzaj przelewu – każdy typ przelewu ma osobnych zapisanych odbiorców.

 5. Naciśnij przycisk „Dodaj odbiorcę”.

 6. Podaj wszystkie wymagane dane i zapisz odbiorcę.
Edytowanie zapisanego odbiorcy

Aby edytować zapisanego odbiorcę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do aplikacji ZEN.
 2. Przejdź do ekranu głównego po lewej stronie i kliknij walutę, którą chcesz wysłać.
 3. Naciśnij przycisk "Przelew".

 4. Wybierz rodzaj przelewu – każdy typ przelewu ma osobnych zapisanych odbiorców.

 5. Pojawi się lista zapisanych odbiorców. Przesuń palcem w lewo na konkretnym odbiorcy, aby zobaczyć przycisk „Edytuj”.
  Uwaga: aby edytować odbiorcę z listy ZEN Buddies, edytuj tę osobę w aplikacji Kontakty na swoim telefonie.

 6. Naciśnij przycisk „Edytuj”. Jeżeli niektóre dane są niedostępne do edycji (ikona kłódki po prawej stronie), usuń całkowicie odbiorcę, a następnie dodaj go za pomocą przycisku „Dodaj odbiorcę”.
Usuwanie zapisanego odbiorcy

Aby usunąć zapisanego odbiorcę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do aplikacji ZEN.
 2. Przejdź do ekranu głównego po lewej stronie i wybierz walutę.
 3. Naciśnij przycisk "Przelew".

 4. Wybierz rodzaj przelewu – każdy typ przelewu ma osobnych zapisanych odbiorców.

 5. Pojawi się lista zapisanych odbiorców. Przesuń palcem w lewo po konkretnym odbiorcy, aby zobaczyć przycisk „Usuń”.
  Uwaga: aby usunąć odbiorcę z listy ZEN Buddies, usuń daną osobę z kontaktów na swoim telefonie.

 6. Naciśnij przycisk „Usuń” i potwierdź, gdy pojawi się wyskakujące okienko.

Zobacz też: Przelew środków z konta ZEN, Sprawdzanie statusu przelewu wychodzącego

Czy ten artykuł był pomocny?