Kwota pobrana przez bankomat była wyższa niż otrzymana gotówka

Pytanie

Co zrobić, jeśli podczas wypłaty pieniędzy z bankomatu kwota pobrana z mojego konta była wyższa niż kwota gotówki, którą otrzymałem? Czy bankomat pobrał dodatkową opłatę?

Odpowiedź

Oprócz opłat związanych z Twoim aktywnym planem subskrypcyjnym, ZEN nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji za wypłaty z bankomatów. Jeżeli jednak zostałeś/aś taką opłatą obciążony/a, prawdopodobnie przyczyną jest jedna z poniższych sytuacji.

  • Sieci bankomatów, zarówno w Twoim kraju, jak i za granicą, mogą nakładać dodatkowe opłaty za korzystanie z ich terminali - jest to tzw. surcharge. Wypłacając środki, należy każdorazowo upewnić się, czy dany bankomat nie nalicza dodatkowych prowizji. Najłatwiej zweryfikować to na podsumowaniu transakcji, jeszcze przed jej zatwierdzeniem - kwota wypłaty będzie powiększona o wartość prowizji. Jeśli informacja się nie wyświetliła, a opłata została pobrana mimo to, skontaktuj się z nami w celu rozwiązania sprawy. Jest to opłata całkowicie niezależna od ZEN.
  • Inne dodatkowe koszty z jakimi możesz się spotkać, a które są niezależne od ZEN, to DCC (ang. Dynamic Currency Conversion). Usługa ta polega na przewalutowaniu transakcji na walutę przez Ciebie wybraną. Niekoniecznie jest ona zgodna z walutą Twojej karty. Waluta jest wymieniana po kursie wykorzystywanym przez operatora bankomatu, a nie po atrakcyjnych kursach ZEN. Aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z DCC, zawsze wybieraj walutę lokalną kraju, w którym się znajdujesz. Unikniesz w ten sposób niekorzystnego, nawet do 15% wyższego przewalutowania.  Przed dokonaniem każdej transakcji, powinny zostać wyświetlone informacje na temat kosztów (opłat/prowizji) oraz kursu waluty, po którym ma nastąpić przewalutowanie.

Zobacz także: Wypłata gotówki z bankomatu, Wystąpił problem przy wypłacie gotówki z bankomatu

Czy ten artykuł był pomocny?