Dlaczego przelew SWIFT dotarł w innej kwocie?

Odpowiedź

W bankowości opłaty związane z wykonaniem przelewu SWIFT SHA, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. Koszty jakie ponosisz Ty, jako zleceniodawca to opłaty np. za tryb transakcji i jej realizację. Dodatkowo banki pośredniczące mogą potrącić opłaty z kwoty, którą ostatecznie otrzyma odbiorca. ZEN nie ma wpływu na wysokość opłat pobieranych przez banki pośredniczące w przelewach SWIFT.

Aby mieć pewność, że odbiorca przelewu SWIFT otrzyma dokładnie taką kwotę, jaka została wysłana przez nadawcę, nadawca powinien wybrać typ przelewu SWIFT OUR. Zobowiązuje się on wtedy do pokrycia wszystkich prowizji za przelew - w tym opłat naliczonych przez bank odbiorcy lub banki pośredniczące.

Aktualną tabelę opłat i prowizji obowiązującą w ZEN możesz znaleźć tutaj.

Zobacz też: Opłaty za przelewy przetwarzane przez ZEN

Czy ten artykuł był pomocny?