Składanie reklamacji do ZEN

Pytanie

Jak złożyć reklamację? Jak szybko ZEN rozpatruje reklamacje? Czy jest możliwość odwołania od decyzji reklamacyjnej?

Odpowiedź

Zanim złożysz reklamację skontaktuj się z naszym zespołem Customer Care. Zawsze jest szansa, że uda się rozwiązać Twój problem od razu! Natomiast, jeżeli nie udało Ci się rozwiązać problemu bez złożenia reklamacji, przed przekazaniem zgłoszenia przygotuj:

  • Opis zdarzenia: możliwie jak najbardziej dokładny. W przypadku ewentualnych reklamacji finansowych dotyczących transakcji czy opłat należy podać kwotę i datę wystąpienia opisanego zdarzenia.
  • Dokumenty, skany, zrzuty ekranu zawierające dodatkowe informacje, np. korespondencję, paragony, które udało Ci się pozyskać.

Reklamacje możesz przesłać na adres hello@zen.com, zaznaczając w temacie wiadomości, że Twoja sprawa jest reklamacją.

Ważne

Pamiętaj, aby taką wiadomość wysłać z adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem ZEN. W innym przypadku zgłoszenie nie zostanie prawidłowo przyjęte.

Po przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego do odpowiedniego zespołu dostaniesz zwrotne potwierdzenie przyjęcia od ZEN z nadaniem numeru dla Twojej sprawy.

Rozpatrujemy reklamacje niezwłocznie, z zastrzeżeniem pkt. 8 ogólnych warunków użytkownika ZEN, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 15 dni roboczych z przyczyn niezależnych od nas, prześlemy informację na Twój adres e-mail, wyraźnie wskazując przyczyny opóźnienia w odpowiedzi na reklamację i określenie terminu, w którym otrzymasz ostateczną odpowiedź.

Termin otrzymania ostatecznej odpowiedzi nie przekracza 35 dni roboczych.

Jeśli nie jesteś zadowolony/a z naszej odpowiedzi na Twoją reklamację możesz zwrócić się do litewskiego organu nadzoru finansowego Banku Litwy (Žalgirio str. 90, 09303 Wilno, Litwa; www.lb.lt) w sprawie rozstrzygnięcia sporu.

Skarga w języku litewskim może zostać przekazana:

  • Za pomocą elektronicznej bramki rozstrzygania sporów E-GovernmentGateway,
  • Poprzez formularz wniosku konsumenta, który powinien zostać przesyłany do jednostki nadzorczej Banku Litwy, listownie na adres: Žalgirio 90, 09303 Wilno, Litwa, email: pt@lb.lt
  • Poprzez sporządzenie zawiadomienia w formie pisemnej i przekazanie go jednostce nadzorczej Banku Litwy pocztą na adres: Žalgirio 90, 09303 Wilno, Litwa, email: pt@lb.lt
Czy ten artykuł był pomocny?