Zmiana aktywnego planu subskrypcji ZEN

Pytanie

Jak mogę zmienić swój aktywny plan subskrypcji ZEN? Jak anulować subskrypcję konta ZEN? Jak mogę uaktualnić swoje konto do planu Gold lub Platinum?

Odpowiedź

Ważne: Samodzielna zmiana planu jest możliwa tylko na kontach indywidualnych ZEN. Jeśli chcesz zmienić plan subskrypcji na koncie biznesowym, skontaktuj się z nami na czacie wsparcia aplikacji ZEN (otwórz link z urządzenia mobilnego, zwykle odpowiadamy w ciągu 2-3 minut) lub przez e-mail hello@zen.com (zwykle odpowiadamy w ciągu 24 godzin).

Aby zmienić plan subskrypcji ZEN na koncie indywidualnym, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na ekranie startowym aplikacji ZEN przejdź w lewo - do ekranu z głównymi walutami konta - a następnie naciśnij przycisk Ustawień w lewym górnym rogu:

  2. W ustawieniach aplikacji ZEN wybierz przycisk "Plan":

  3. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość środków na koncie ZEN, aby pokryć miesięczną opłatę za nowy plan, a następnie potwierdź zmianę.

Jeśli przechodzisz z planu Free na plan Gold lub Platinum, zmiana zostanie dokonana w ciągu kilku minut. W przypadku zmiany planu z Platinum lub Gold na Free, zmiana zostanie dokonana na koniec okresu rozliczeniowego widocznego w aplikacji ZEN.

Zobacz także: O planach subskrypcyjnych ZEN, Cennik ZEN dla klientów indywidualnych.

Czy ten artykuł był pomocny?