Dlaczego ZEN pyta, czy jestem powiązany z osobą publiczną (PEP)?

Odpowiedź

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne, (np. politycy, sędziowie, przedstawiciele władz lokalnych i ich rodziny), to tzw. PEP (Politically Exposed Persons). Ze względu na pełnione funkcje i podejmowane przez nie decyzje narażone są na ryzyko, np. manipulacji czy próby wręczania łapówek. Dlatego reguły prawne nakazują każdej instytucji finansowej upewnić się, czy jej klienci są powiązani z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, czy nie.

Jeżeli dostałeś/aś od nas takie pytanie, a nie jesteś osobą pełniącą funkcję publiczną, lub nie masz w najbliższej rodzinie takiej osoby, to najprawdopodobniej Twoje imię i nazwisko jest bardzo podobne do kogoś, kto taką funkcję pełni, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie tego. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne oraz ich rodziny również mogą wnioskować o założenie konta w ZEN.

Zobacz też: Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?

Czy ten artykuł był pomocny?