• Jakie waluty są dostępne w ZEN

    ZEN daje Ci konto wielowalutowe do użytku indywidualnego lub biznesowego.

    Dostępnych jest 30 walut, które umożliwiają dokonywanie płatności lub przelewów pieniężnych na konto ZEN lub z konta ZEN:

    EUR, MXN, JPY, UGX, NZD, KES, RON, PLN, DKK, BGN, HKD, SAR, ILS, HRK, SGD, AED, CNY, QAR, SEK, GBP, CHF, USD, CZK, THB, HUF, NOK, AUD, CAD, TRY, ZAR


    Dla przelewów EUR SEPA numer rachunku rozpoczyna się od LT, kod BIC/SWIFT to BZENLT22


    Dla przelewów SWIFT numer rachunku zaczyna się od GB, kod BIC/SWIFT to TCCLGB3L