• Co to jest przelew SEPA?

  SEPA jest skrótem nazwy Single Euro Payments Area. System SEPA powstał w celu ułatwienia i przyspieszenia dokonywania przelewów pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz z Islandią, Lichtensteinem, Norwegią, Szwajcarią, Monako i Andorą.
  Przelew SEPA jest to przelew krajowy lub zagraniczny realizowany w walucie EURO.

  Jeżeli chcesz przesłać pieniądze do podmiotu, który działa na terenie Europy, za pośrednictwem systemu SEPA, do dokonania przelewu muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • Twój bank oraz bank odbiorcy muszą być członkami SEPA
  • przelew musi zostać zrealizowany w walucie euro
  • musisz znać numer rachunku odbiorcy przelewu w międzynarodowym formacie IBAN - na początku takiego numeru będą znajdować się litery, które wskazują państwo w jakim prowadzone jest konto