• Co się stanie, jeżeli nie zareaguję na wiadomości wysłane przez ZEN?

  W ZEN gramy w otwarte karty - chcemy, żeby nasi klienci wiedzieli jak działamy.

  Jest wiele powodów, dla których możemy się kontaktować z naszymi klientami. Spora część tych powodów dotyczy zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa, dlatego w przypadku braku odpowiedzi musimy podjąć adekwatne działania, np.:

  - wstrzymać do odwołania lub odrzucić płatność

  - ograniczyć korzystanie z części funkcjonalności w aplikacji

  - wstrzymać przepływ pieniędzy prze konto

  - rozpocząć dodatkową weryfikację

  - zablokować dostęp do aplikacji ZEN

  - w ostateczności nawet zamknąć konto klienta

  Są dwie główne przyczyny, dla których możemy podjąć powyższe akcje:

  - aby chronić naszych klientów przez niebezpieczeństwami

  - aby spełnić wymogi prawne

  Jeśli zauważysz, że któreś z powyższych może Cię dotyczyć, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i poszukaj wiadomości od nas. Sprawdź też folder "Spam", ponieważ automat Twojej poczty e-mail mógł stwierdzić, że wiadomości z ZEN są niechcianą korespondencją. Jeśli dalej nie widzisz od nas wiadomości, wtedy napisz do nas korzystając z tego Formularza, lub na hello@zen.com a my postaramy się pomóc.

 • Dlaczego mój przelew został odrzucony?

  Płatności mogą zostać odrzucone z rożnych względów, w tym najczęściej z powodu:

  - przekroczenia czasu wyznaczonego na weryfikację, (np. czasu danego nam przez bank pośredniczący)

  - braku wystarczających informacji w udzielonych odpowiedziach

  - przekroczenia poziomu ustalonego ryzyka, z którym wiązała się dana płatność

  - niezgodności danych nadawcy/odbiorcy

  - niejasnego powodu płatności

  - wysyłania środków do krajów oznaczonych przez organizacje międzynarodowe jako sankcjonowane lub o wysokim ryzyku

  - innych powodów, szczegółów których nie możemy podać ale ich obecność ma na celu ochronę klientów ZEN i ich pieniędzy

  Każda instytucja finansowa, w tym ZEN, jest zobligowana do prowadzenia analiz pod kątem ryzyka.

  Weryfikacje są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

 • Zobacz nasze zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

  • Nie instaluj aplikacji do zdalnego zarządzania urządzeniami (np. AnyDesk, TeamViewer) na urządzeniu, którego używasz, aby uzyskać dostęp do ZEN lub innej platformy finansowej. Może to umożliwić oszustom przejęcie kontroli nad Twoim komputerem/telefonem.
  • Nigdy nie udostępniaj innym osobom informacji dotyczących płatności, takich jak kody ZEN, hasła SMS, szczegóły dotyczące kart kredytowych lub dane osobowe.
  • Weryfikuj oferty handlowe i inwestycyjne, zwłaszcza te pochodzące od nieznanych sprzedawców i firm. Jeśli ich oferta znacznie różni się od innych dostępnych na rynku, najprawdopodobniej nie jest prawdziwa i może być oszustwem.
  • Jeśli otrzymasz telefon od obcej osoby, która twierdzi, że reprezentuje bank, urząd regulacji, organ ścigania, agencję rządową itp. i prosi Cię o wpłacenie pieniędzy lub podanie danych osobowych lub haseł do aplikacji finansowej, rozłącz się i sprawdź w odpowiedniej instytucji, czy ta osoba rzeczywiście tam pracuje.
  • Czytaj opinie o firmie w Internecie przed dokonaniem zakupu lub inwestycji. Zwróć uwagę na ostrzeżenia zamieszczane przez instytucje ochrony konsumentów i skonsultuj się z członkiem rodziny lub inną osobą, której ufasz i która posiada odpowiednią wiedzę.
  • Nigdy nie otwieraj konta w instytucji finansowej na prośbę innej osoby ani nie udostępniaj jej informacji o swoim koncie. Takie postępowanie może nie tylko zaszkodzić Twojej reputacji, ale może też doprowadzić do oskarżenia Cię o przestępstwo popełnione przez inną osobę korzystającą z Twojego konta.
  • Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa lub nawet podejrzewasz, że do tego doszło, skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania.

  Więcej przydatnych informacji znajdziesz na poniższych stronach internetowych:

  European Banking Federation - EN/multilanguage

  Financial Conduct Authority (United Kingdom) EN

  Komisja Nadzoru Finansowego (Republic of Poland) PL

  Rodzaje oszustw

  Oszustwa inwestycyjne

  Występują, gdy obca osoba dzwoni lub pisze do Ciebie i obiecuje Ci szybkie i duże zyski poprzez inwestowanie w kryptowaluty/transakcje forex.

  Oszustwa na pracownika instytucji bankowych/regulacyjnych

  Jesteśmy na nie narażeni, gdy dzwoni do Ciebie obca osoba, która podaje się za pracownika banku lub innego organu nadzoru finansowego i informuje Cię, że Twoje pieniądze są zagrożone. Następnie udziela Ci pospiesznych instrukcji, jak je zabezpieczyć.

  Oszustwa phishingowe

  Takie oszustwa obejmują wiele scenariuszy, np:

  - gdy otrzymujesz link do fałszywej strony internetowej, która wygląda tak samo jak prawdziwa. Może to być witryna banku lub sklepu internetowego

  - gdy korzystasz z serwisów, które w żaden sposób nie weryfikują informacji o użytkowniku, więc każdy może wpisać dowolne imię i nazwisko oraz inne dane

  - gdy licytujesz w serwisach aukcyjnych, a sprzedawca kontaktuje się z Tobą, proponując płatność poza serwisem, lub kupujący proponuje niestandardową metodę płatności, która wymaga od Ciebie podania numeru Twojej karty kredytowej lub innych informacji w celu uzyskania dostępu do aplikacji bankowej (nigdy nie podawaj obcym osobom 3-cyfromego kodu bezpieczeństwa CVC/CVV)

  Oszustwa "na słupa"

  - Ktoś oferuje Ci zapłatę za otwarcie w jego imieniu konta w ZEN lub innej instytucji finansowej lub oferuje inne korzyści, np. pożyczkę, pracę itp.

  - Ktoś oczekuje od Ciebie dokonania transakcji w jego imieniu lub udzielenia mu dostępu do Twojego konta.

  - Ktoś oferuje Ci zapłatę w jakikolwiek sposób za Twój dokument tożsamości, karty płatnicze lub inne instrumenty lub dokumenty płatnicze.

 • Dlaczego muszę przestrzegać regulaminu ZEN?

  Regulamin ZEN to umowa zawarta pomiędzy Tobą a nami. Określa prawa i obowiązki zarówno dla Ciebie, jak i dla nas w związku z korzystaniem z naszych usług. Umowa ta nie tylko zapewnia zgodność z wymogami prawnymi, ale także pozwala Ci poznać, co oferuje ZEN i jakie są zasady współpracy.

  Naruszanie zasad współpracy pomiędzy partnerami w systemie finansowym może skutkować wprowadzeniem ograniczeń dla klientów ZEN. Innymi słowy, działania jednego klienta, które są niezgodne z regulaminem ZEN mogą narazić innych klientów ZEN na utratę benefitów. Dlatego czasem kontaktujemy się z naszymi klientami, by przestrzec przed możliwością utraty korzyści płynących z posiadania konta w ZEN.

  Więcej o skutkach łamania zasad można znaleźć w naszych Regulaminach.

 • Gdzie mam się zgłosić jeżeli uważam, że mogę być ofiarą oszustwa?

  Jeśli podejrzewasz lub wiesz, że padłeś ofiarą oszustwa, napisz do nas niezwłocznie na hello@zen.com lub na czacie. Upewnimy się, że Twoje konto jest bezpieczne i doradzimy co zrobić dalej. Koniecznie zgłoś się także do lokalnych organów ścigania.

  Co dalej?

  ZEN, jak każda instytucja finansowa, współpracuje z organami ścigania (np. z Policją) w wielu krajach, by wspólnie rozwiązywać różne sprawy. To właśnie organy ścigania są odpowiedzialne za poszukiwania sprawców przestępstw i dysponują odpowiednimi do tego narzędziami. Jeśli tylko się do nas zgłoszą, musimy im udzielić wszystkich niezbędnych informacji, by mogli szybciej dokończyć swoje dochodzenie.

 • Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?

  Ponieważ ZEN.COM jest licencjonowany przez Bank Litwy i regulowany przez odpowiednie przepisy Unii Europejskiej dotyczące rynków i usług finansowych, jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania nałożonych na nas wymogów, jak np.:

  - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu 2005/60/EC oraz dyrektywę Rady 2006/70/EC, ze wszystkimi jej późniejszymi zmianami i poprawkami

  - Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  - jak również innych przepisów krajowych

  Wyżej wymienione przepisy prawa wymagają od nas między innymi:

  - identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, jego/jej upoważnionych przedstawicieli i beneficjentów rzeczywistych - zbierania informacji o celu i zamierzonym charakterze relacji biznesowych, w tym uzyskiwania dokumentów potwierdzających te informacje

  - okresowo przeglądać i aktualizować informacje o celu i zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych klienta

  - monitorować transakcje klienta i uzyskiwać na ich podstawie dokumenty będące dowodem na to, że transakcje nie są związane z działalnością przestępczą, taką jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

  Nie zbieramy żadnych informacji poza tymi, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, w tym podczas weryfikacji transakcji, lub sprawdzenia tożsamości.

 • O co chodzi z weryfikacją źródła pochodzenia środków?

  Monitoring relacji z klientami jest obowiązkiem każdej instytucji finansowej. W dużym skrócie, przepisy obligują nas do zrozumienia skąd pochodzą pieniądze naszych klientów lub jak nasi klienci wygenerowali swój majątek.

  Dlatego czasem musimy zadać naszym klientom parę pytań lub poprosić o dokumenty. Kiedy już zdecydujemy się napisać, to pytamy tylko o to, co jest niezbędne do zakończenia weryfikacji.

  Międzynarodowe regulacje zostały przygotowane w oparciu o różne sytuacje, w celu zabezpieczenia klientów oraz systemów płatniczych (w tym instytucji, które się w nich znajdują) przed zagrożeniami takimi jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

  Weryfikacje źródła pochodzenia pieniędzy są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

 • Czemu ZEN się ze mną kontaktuje i zadaje pytania?

  W ZEN skupiamy się na tym, abyś niczym się nie martwił. Nasze automatyczne systemy monitoringowe działają 24/7. Weryfikują one tysiące płatności w czasie rzeczywistym, by każdy nasz klient był bezpieczny. Te automatyczne weryfikacje działają w tle, jak program antywirusowy na komputerze.

  Czasami jednak coś może okazać się dla nas niejasne i musimy skontaktować się po więcej informacji. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich pieniędzy jest dla nas priorytetem!

  Weryfikacje są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

 • Dlaczego mój przelew został zatrzymany?

  Zanim pieniądze trafią do odbiorcy, mogą przechodzić nawet przez kilka instytucji pośredniczących, w tym, np. przez banki pośredników czy operatorów płatności. Każda z tych instytucji posiada własne systemy bezpieczeństwa, które dopasowane są do lokalnie lub globalnie występujących zagrożeń oraz regulacji.

  ZEN, jak każda instytucja finansowa także posiada szereg systemów zabezpieczających. Sprawy bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie.

  Jest wiele innych powodów, dla których musimy sprawdzać płatności, a poniżej znajdziesz kilka ich przykładów:

  - skontaktował się z nami bank pośrednik, który potrzebuje dodatkowych informacji

  - w danych przelewu mógł pojawić się błąd, (np. dane odbiorcy lub nadawcy są niepełne)

  - sprawdzamy, czy pieniądze, które wysyłasz nie trafią, np. do podejrzanych firm

  - chronimy Cię również przed tym, abyś nie padł ofiarą oszustów i naciągaczy

  - Twoje imię i nazwisko może być kojarzone z osobami publicznymi, (np. politykami lub ich rodzinami), a te osoby musimy monitorować dokładniej

  Weryfikacje płatności są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

 • Dlaczego mnie pytają czy jestem powiązany z osobą publiczną (PEP)?

  Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne, (np. politycy, sędziowie, przedstawiciele władz lokalnych i ich rodziny), to tzw. PEP (Politically Exposed Persons). Ze względu na pełnione funkcje i podejmowane przez nich decyzje narażeni są na ryzyko, np. manipulacji czy prób wręczania łapówek. Dlatego reguły prawne nakazują każdej instytucji finansowej upewnić się, czy jej klienci są PEPami, czy nie.

  Jeżeli dostałeś od nas takie pytanie, a nie jesteś osobą pełniącą funkcję publiczną, lub nie masz w najbliższej rodzinie takiej osoby, to najprawdopodobniej Twoje imię i nazwisko jest bardzo podobne do kogoś, kto taką funkcję pełni, ale naszym obowiązkiem jest sprawdzenie tego.

  Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne oraz ich rodziny mogą wnioskować o założenie konta w ZEN, ale muszą spełnić dodatkowe wymogi.

 • Dlaczego mam przekazać informacje o nadawcy lub odbiorcy przelewu?

  Jako licencjonowana instytucja finansowa, która świadczy usługi płatnicze swoim klientom, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów prawnych. Jednym z nich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku. Zgodnie z jego postanowieniami do przelewów płatniczych muszą być dołączone informacje o nadawcy (zlecającym), takie jak jego nazwa, numer rachunku itp. oraz odbiorcy (beneficjencie), takie jak jego nazwa i numer rachunku. Dostarczenie tych informacji nie tylko sprawia, że przekazy pieniężne są zgodne z wymogami regulacyjnymi, ale także zapewnia ich sprawną realizację. Poza tym, dostarczenie informacji o nadawcy (zlecającym) i odbiorcy (beneficjencie), pozwala nam, np.:

  - sprawdzić, czy pieniądze, które wysyłasz nie trafią, np. do podejrzanych firm

  - ochronić Cię przed tym, abyś nie padł ofiarą oszustów i naciągaczy

  - sprawdzić, czy Twoje imię i nazwisko może być kojarzone z osobami publicznymi, (np. politykami lub ich rodzinami) - a te osoby musimy monitorować dokładniej

  Weryfikacje płatności mają charakter rutynowy i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

 • Dlaczego mam zweryfikować swoją tożsamość?

  ZEN jest instytucją finansową, a jednym z podstawowych obowiązków instytucji finansowych jest ustalenie kim są ich klienci. Dzieje się to nie tylko w momencie zakładania konta, ale także okresowo, w trakcie trwania nawiązanej już relacji. Dlatego od czasu do czasu nasi klienci mogą zostać poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań lub ponowne przedstawienie dokumentów tożsamości.

  Proces weryfikacji jest obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę - iDenfy.

  Weryfikacje mają charakter rutynowy i mogą wystąpić w różnym czasie.

  Praktyczne wskazówki

  - upewnij się, że Twój dokument tożsamości odpowiada typowi dokumentu, wybranemu w aplikacji

  - sprawdź, czy dane na formularzu rejestracji są takie same jak dane na dokumencie tożsamości

  - upewnij się, że dokument nie jest zniszczony i nie stracił ważności

  - dopasuj dokument tak, aby wszystkie 4 rogi zmieściły się w ramce

  - nie skanuj dokumentu oraz swoich zdjęć w inny sposób (np. z ekranu komputera)

  - upewnij się, że zdjęcie dokumentu jest dobrej jakości (nie może być rozmazane lub niedoświetlone)

  - w celu poprawnego zeskanowania twojej twarzy, umieść ją w środku ramki

  - nie zakrywaj żadnej części dokumentu i swojej twarzy