• Dodatkowa weryfikacja konta

  Pytanie

  Dlaczego poproszono mnie o ponowną weryfikację tożsamości mimo, że jestem już klientem ZEN? Co zrobić, jeśli ponowna weryfikacja się nie powiedzie?

  Odpowiedź

  Ze względów bezpieczeństwa czasami wymagana jest dodatkowa weryfikacja klientów, którzy mają już konta ZEN. Proces ten jest intuicyjny i prosty.

  1. Po zalogowaniu się do aplikacji otrzymasz przewodnik krok po kroku, jak przeprowadzić weryfikację.
   reverification.png
  2. Często polega ona na ponownym zrobieniu selfie, co pozwala na porównanie twarzy klienta z wcześniej zebranymi danymi.
   Dobre oświetlenie jest niezbędne. Ciemne pomieszczenia i światło w tle mogą utrudnić nam zobaczenie twarzy. Jest to bardzo częsty błąd, a tym samym należy pamiętać, że oświetlenie powinno znajdować się z przodu (nie z tyłu), aby obraz był widoczny. Co więcej, ważne jest aby twarz znajdowała się w białej ramce. Do weryfikacji nie zakładaj okularów, słuchawek, masek itp.
   Good-Lighting-is-Essential_no-mask-or-shadow.gif
   Używaj dobrej kamery i Internetu. Czasami przyczyną nieudanej weryfikacji jest słaba jakość aparatu i niska prędkość Internetu. Stary smartfon z niskiej jakości aparatem może wpływać na jakość zdjęć. Jeśli masz wysokiej klasy urządzenie, ale nadal masz problem z jakością obrazu, sprawdź obiektyw - może być brudny. Oprócz tego nie zapomnij sprawdzić połączenia internetowego.
  3. Cały proces jest szybki i zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilka minut.
   reverification3.png
  4. Jeśli z jakiegoś powodu weryfikacja nie powiedzie się, należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w artykule "Moja weryfikacja tożsamości nie powiodła się".
 • Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?

  Odpowiedź

  Ponieważ ZEN.COM jest licencjonowany przez Bank Litwy i regulowany przez odpowiednie przepisy Unii Europejskiej dotyczące rynków i usług finansowych, jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania nałożonych na nas wymogów, jak np.:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu 2005/60/EC oraz dyrektywę Rady 2006/70/EC, ze wszystkimi jej późniejszymi zmianami i poprawkami,
  • Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • innych przepisów krajowych.

  Wyżej wymienione przepisy prawa wymagają od nas między innymi:

  • identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, jego/jej upoważnionych przedstawicieli i beneficjentów rzeczywistych - zbierania informacji o celu i zamierzonym charakterze relacji biznesowych, w tym uzyskiwania dokumentów potwierdzających te informacje,
  • okresowego przeglądania i aktualizowania informacji o celu i zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych klienta,
  • monitorowania transakcji klienta i uzyskiwania na ich podstawie dokumentów będących dowodem na to, że transakcje nie są związane z działalnością przestępczą, taką jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

  Nie zbieramy żadnych informacji poza tymi, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, w tym podczas weryfikacji transakcji, lub sprawdzenia tożsamości.

 • Co się stanie, jeżeli nie zareaguję na wiadomości wysłane przez ZEN?

  Odpowiedź

  W ZEN gramy w otwarte karty - chcemy, żeby nasi klienci wiedzieli jak działamy. Jest wiele powodów, dla których możemy się kontaktować z naszymi klientami. Duża część tych powodów dotyczy zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa, dlatego w przypadku braku odpowiedzi musimy podjąć adekwatne działania, np.:

  • wstrzymać do odwołania lub odrzucić płatność,
  • ograniczyć korzystanie z części funkcjonalności w aplikacji,
  • wstrzymać przepływ pieniędzy przez konto,
  • rozpocząć dodatkową weryfikację,
  • zablokować dostęp do aplikacji ZEN,
  • w ostateczności - zamknąć konto klienta.

  Są dwie główne przyczyny, dla których możemy podjąć powyższe akcje:

  • aby chronić naszych klientów przez niebezpieczeństwami,
  • aby spełnić wymogi prawne.

  Jeśli zauważysz, że ten artykuł może Cię dotyczyć, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i poszukaj wiadomości od nas. Sprawdź też folder "Spam", ponieważ filtry Twojej poczty e-mail mogły stwierdzić, że wiadomości z ZEN są niechcianą korespondencją.

  Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy na czacie wsparcia aplikacji ZEN (otwórz link z urządzenia mobilnego, zwykle odpowiadamy w ciągu 2-3 minut) lub przez e-mail hello@zen.com (zwykle odpowiadamy w ciągu 24 godzin). Kontaktując się z nami poprzez email, wysyłaj proszę wiadomość z adresu email powiązanego z Twoim kontem ZEN.

 • Na czym polega weryfikacja źródła pochodzenia środków?

  Odpowiedź

  Monitoring relacji z klientami jest obowiązkiem każdej instytucji finansowej. W dużym skrócie, przepisy obligują nas do zrozumienia skąd pochodzą pieniądze naszych klientów lub jak nasi klienci wygenerowali swój majątek.

  Dlatego czasami musimy zadać naszym klientom kilka pytań lub poprosić o dokumenty potwierdzające podane informacje. Kiedy zdecydujemy się skontaktować, pytamy tylko o to, co jest niezbędne do zakończenia weryfikacji.

  Międzynarodowe regulacje zostały przygotowane w oparciu o różne sytuacje, w celu zabezpieczenia klientów oraz systemów płatniczych (w tym instytucji, które się w nich znajdują) przed zagrożeniami takimi jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Weryfikacje źródła pochodzenia pieniędzy są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

  Zobacz też: Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?

 • Dlaczego ZEN się ze mną kontaktuje i zadaje pytania?

  Odpowiedź

  W ZEN skupiamy się na tym, abyś niczym się nie martwił. Nasze automatyczne systemy monitoringowe działają całą dobę. Weryfikują one tysiące płatności w czasie rzeczywistym, by każdy nasz klient był bezpieczny. Te automatyczne weryfikacje działają w tle, jak program antywirusowy na komputerze.

  Czasami jednak coś może okazać się dla nas niejasne i musimy skontaktować się aby uzyskać więcej informacji. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich pieniędzy jest dla nas priorytetem! Weryfikacje są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

  Zobacz też: Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?

 • Dlaczego ZEN pyta, czy jestem powiązany z osobą publiczną (PEP)?

  Odpowiedź

  Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne, (np. politycy, sędziowie, przedstawiciele władz lokalnych i ich rodziny), to tzw. PEP (Politically Exposed Persons). Ze względu na pełnione funkcje i podejmowane przez nich decyzje narażeni są na ryzyko, np. manipulacji czy prób wręczania łapówek. Dlatego reguły prawne nakazują każdej instytucji finansowej upewnić się, czy jej klienci są powiązani z osobami publicznymi, czy nie.

  Jeżeli dostałeś od nas takie pytanie, a nie jesteś osobą pełniącą funkcję publiczną, lub nie masz w najbliższej rodzinie takiej osoby, to najprawdopodobniej Twoje imię i nazwisko jest bardzo podobne do kogoś, kto taką funkcję pełni, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie tego.

  Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne oraz ich rodziny również mogą wnioskować o założenie konta w ZEN, ale muszą spełnić dodatkowe wymogi.

 • Dlaczego mam przekazać informacje o nadawcy lub odbiorcy przelewu?

  Odpowiedź

  Jako licencjonowana instytucja finansowa, która świadczy usługi płatnicze swoim klientom, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów prawnych. Jednym z nich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku. Zgodnie z jego postanowieniami do przelewów płatniczych muszą być dołączone informacje o nadawcy (zlecającym), takie jak jego nazwa, numer rachunku itp. oraz odbiorcy (beneficjencie), takie jak jego nazwa i numer rachunku. Dostarczenie tych informacji nie tylko sprawia, że przelewy pieniężne są zgodne z wymogami regulacyjnymi, ale także zapewnia ich sprawną realizację. Poza tym, dostarczenie informacji o nadawcy (zlecającym) i odbiorcy (beneficjencie), pozwala nam, np.:

  • Sprawdzić, czy pieniądze, które wysyłasz nie trafią, np. do podejrzanych firm,
  • Ochronić Cię przed tym, abyś nie padł ofiarą oszustów i naciągaczy,
  • Sprawdzić, czy Twoje imię i nazwisko może być kojarzone z osobami publicznymi, (np. politykami lub ich rodzinami) - a te osoby musimy monitorować dokładniej (Dlaczego ZEN pyta, czy jestem powiązany z osobą publiczną (PEP)?).

  Weryfikacje płatności mają charakter rutynowy i mogą wystąpić w dowolnym momencie.

  Zobacz także: Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?

 • Dlaczego muszę przestrzegać regulaminu ZEN?

  Odpowiedź

  Regulamin ZEN to umowa zawarta pomiędzy Tobą a nami. Określa prawa i obowiązki zarówno dla Ciebie, jak i dla nas w związku z korzystaniem z naszych usług. Umowa ta nie tylko zapewnia zgodność z wymogami prawnymi, ale także pozwala Ci poznać, co oferuje ZEN i jakie są zasady współpracy.

  Naruszanie zasad współpracy pomiędzy partnerami w systemie finansowym może skutkować wprowadzeniem ograniczeń na koncie. Dlatego czasem kontaktujemy się z naszymi klientami, by ostrzec przed łamaniem zaakceptowanej umowy. Więcej o skutkach łamania zasad można znaleźć w naszych Regulaminach.

  Zobacz również: Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?