Які правові підстави для верифікації?

Відповідь

Оскільки ZEN.COM має ліцензію Банку Литви і регулюється відповідним законодавством Європейського Союзу про фінансові ринки та послуги, ми юридично зобов'язані дотримуватися вимог, що пред'являються до нас, таких як:

  • Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Парламенту 2005/60/ЄС та Директиву Ради 2006/70/ЄС з усіма подальшими змінами та доповненнями,
  • Закон Литовської Республіки "Про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму",
  • іншим національним законодавством.

Вищезазначені закони вимагають від нас, серед іншого:

  • ідентифікувати та перевіряти особу клієнта та, у відповідних випадках, його уповноважених представників та бенефіціарних власників - збирати інформацію про мету та передбачуваний характер ділових відносин, в тому числі отримувати документи, що підтверджують цю інформацію,
  • періодично переглядати та оновлювати інформацію про мету та передбачуваний характер ділових відносин клієнта,
  • здійснювати моніторинг операцій клієнта та отримувати на їх основі документи, які підтверджують, що операції не пов'язані зі злочинною діяльністю, такою як відмивання коштів або фінансування тероризму.

Ми не збираємо жодної інформації, окрім тієї, яка необхідна для забезпечення безпеки наших клієнтів, у тому числі при перевірці транзакцій або перевірці особи.

Чи була ця стаття корисною?