Jak utworzyć potwierdzenie płatności lub przelewu?

Odpowiedź

Informacja

Wyciąg można wygenerować tylko dla zrealizowanych przelewów lub płatności. Odrzucone lub oczekujące transakcje nie mają dostępnych potwierdzeń.
Zobacz także: Jak sprawdzić status przelewu wychodzącego, Jak długo trwa księgowanie mojego przelewu?

Aby wygenerować potwierdzenie:

  1. Zaloguj się do aplikacji ZEN.
  2. Otworzy się ekran Portfela (środkowy ekran). Przesuń palcem w górę, aby otworzyć historię transakcji.
  3. Znajdź żądaną płatność lub przelew i dotknij go. Upewnij się, że status transakcji to "Ukończono".
  4. Pociągnij ekran w górę, aby otworzyć pełne szczegóły płatności lub przelewu, dotknij ikony "Potwierdzenie". Zostanie wygenerowany plik z potwierdzeniem transakcji.
  5. Aby pobrać lub udostępnić dokument, dotknij ikony eksportu w prawym górnym rogu.

W przypadku problemów, zapoznaj się z poniższym filmem instruktażowym:

Czy ten artykuł był pomocny?